Yönetim Kurulu

Sedat ÖZGÜRYönetim Kurulu Başkanı
Zeynep DİLMENYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bülent ŞENTÜRKYönetim Kurulu Üyesi
Engin ULUYönetim Kurulu Üyesi