HR Processes

1. Geleceği Birlikte Şekillendirelim

Kale Endüstri Holding; 1953 yılında Tahtakale’de 40 metrekarelik bir atölyede başlayan yolculuğunu, bugün Avrupa’nın en büyük entegre kilit üretim tesisi olarak hayata geçirdiği Çerkezköy Fabrikası’nda devam ettiriyor. Türkiye’nin adı güvenle anılan en önemli markası haline gelen ve dünyanın 100’den fazla ülkesine ihracat yapan Kale Kilit, gerçekleştirdiği tüm faaliyetleriyle, hem sektöre hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Bünyesindeki genç ve dinamik yeteneklerle çalışma kültürünü sürekli geliştirmeyi kendisine ilke edinen Kale Endüstri Holding; proaktif çalışan potansiyeline yeni yeteneklerin katılımıyla daha güvenilir ve insan odaklı bir geleceği birlikte yaratmayı ve gelişimini sürdürmeyi amaçlıyor.

2. Seçme ve Yerleştirme ve İşe Alım Süreci

Organizasyonumuzdaki sürdürülebilir gelişim ihtiyaçlarımız çerçevesinde ortaya çıkan iş gücü ihtiyacımızı öncelikle iç potansiyelimizden karşılamaya çalışıyoruz. Bu mümkün olmadığında ise şirket dışına yönelerek; “Doğru işe doğru insan” ilkesi çerçevesinde kurumsal yetkinliklerimizle uyumlu potansiyel yetenekler arasından geleceğimizi birlikte şekillendirebileceğimize inandığımız yeni takım arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz.

Kurucumuz Sayın Sadık Özgür’ün deyimiyle;“ Uygulayan karar verenden güçlüdür” diyerek; bireysel yetkinliklerinize güveniyor, gelecek ve kariyer hayallerinizi gerçekleştirmek için özgeçmişinizi bize ulaştırmanız halinde, başvuru sürecinizi başlatıyoruz.

Başvurular Holding olarak üyesi olduğumuz farklı internet siteleri üzerinden alındığı gibi direkt ya da çalışanlarımızın referanslarıyla da alınabiliyor. Duyurulan boş pozisyonlara başvuru yapabileceğiniz gibi ayrıca ilerde oluşacak pozisyonlarda değerlendirilmek üzere "Genel Başvuru" da yapabilirsiniz. Yaptığınız başvuru ilk olarak bilgi ve deneyimleriniz doğrultusunda değerlendirilerek ardından boş pozisyonlarımızla eşleştirilir. Özgeçmişinizde yer alan bilgiler ve özellikleriniz doğrultusunda uygun bir pozisyon olması durumunda; iş görüşmesine davet edilirsiniz.

Mülakatlarımızda yetkinlik bazlı uygulamaları da kullanıyor, ihtiyaca göre sizlerin de onayını aldığımız takdirde, mülakatları destekleyici ve sizleri daha iyi anlayabilmeyi sağlayan psikotest uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Uygulama sonuçlarını ise şeffaf bir şekilde adaylarımızla paylaşıyoruz. Mülakatlarda dikkate alınan kilit yetkinliklerimiz ise liderlik, aidiyet, sorumluluk bilinci, değişim ve gelişime açıklık, yenilikçilik, takımdaşlık, karar verme kabiliyeti, inisiyatif kullanabilme, dinamizm, süreç ve sonuç odaklılık, mükemmele bağlılık ve müşteri odaklılık olarak sıralanıyor.

Bizim için Kale Endüstri Holding ailesinin bir bireyi olmanın anlamı; ülkemizde ve içinde bulunduğumuz coğrafyada lider ve güvenilir bir markanın geleceğini şekillendirme yolculuğuna dahil olmak ve bu süreçte kendinizi sürekli geliştirebileceğiniz bir kariyer deneyimi yaşamak demektir.

3. Staj Olanakları

Kale Endüstri Holding olarak geleceğimiz olan gençlerimize yatırım yapmak amacıyla bölgemizdeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Meslek Liseleri’nin öğrencilerine staj ve beceri eğitimi fırsatı sağlıyoruz.

Diğer taraftan Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu stajyer adaylarına çeşitli departmanlarda öğrencinin talebine ve ilgili departmanın iş programına bağlı olarak en az 20 gün ile 3 aya arasında değişen sürelerde staj olanağı sunuyoruz. Tüm staj programlarımızda sürekli öğrenme esasıyla ve akademik proje bazlı yaratıcı çalışmalara fırsat veriyoruz.

4. Ücret Yönetim Sistemi ve Yan Haklar

Kale Endüstri Holding olarak eşdeğer işe eşit ücret temelinde adil ve rekabetçi bir ücret yönetim sistemini sürekli geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu amaçla her yıl uluslararası standartlarda yapılan ulusal bazlı ücret araştırmalarına katılarak kıyaslama çalışmalarıyla mevcut iş ailesi modelimizi sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Baz ücretler üzerinden beyaz yakalıda yılda bir mavi yakalıda ise Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yılda iki kez enflasyon ve sektörel dinamikleri dikkate alan ücret artışları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca performansa bağlı olarak değişken ücretlendirme sistemi de uyguluyoruz. Yan haklar olarak ise yakacak yardımı, izin harçlığı, bayram harçlığı, evlilik, doğum, ölüm, askerlik, çocuk yardımı ve çalışan çocuklarının öğrenim durumlarına bağlı olarak tahsil yardımı gibi destekler sağlıyoruz. Yönetici ve iş pozisyonunun gerektirdiği sorumluluklara bağlı olarak özel sağlık sigortası imkânı sunuyor ve görev tahsisli araç sağlıyoruz. Ayrıca Kaleport intranet sistemi üzerinde yer alan Kale Öneri Sistemi kapsamında, çalışanlarımızın getirdikleri iyileştirme önerilerinin yarattığı katma değer doğrultusunda, onları aylık bazda ödüllendiriyoruz.

5. Eğitim ve Geliştirme

Ülkemizde adı güvenle birlikte anılan bir marka olarak; buna her kademede layık olmaya çalışıyor ve çalışanlarımızın her alanda gelişimini desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda şirketimizde, çalışan gelişimine yönelik tüm mesleki, teknik ve kişisel gelişim programlarını daha sistematik ve efektif yürütebilmek amacıyla “Kale Eğitim Akademisi” çatısı altında topladık. Tüm beyaz ve mavi yakalı personeli kapsayacak şekilde oluşturduğumuz eğitim programlarımız ile çalışanlarımızın ve şirketimizin en iyi şekilde gelişmesini ve geleceğe hazır olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda; ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilmesi için eğitim ihtiyaçlarımızı analiz ediyor ve yıllık bazda Stratejik Eğitim Planı’mızı hazırlıyoruz. Bu düzenli eğitimlerle tüm çalışanlarımızın içlerindeki en iyiyi ortaya çıkartmayı ve etkinliklerini artırmayı arzu ediyoruz. Her çalışanımıza özel olarak planladığımız eğitimlerle; onların gerekli tüm teknik ve ticari bilgilere ulaşmaları, kişisel becerilerini artırmaları ve gelişimlerini sürekli hale getirmeleri için çalışıyoruz.

Kale Eğitim Akademisi Programlarımızın içeriğini ve yapısını, sektörümüzün dinamiklerine paralel değişen ihtiyaç ve sistemlere göre sürekli yeniliyoruz. Özellikle Y ve Z kuşağına yönelik, kilit pazarının lider şirketinde geleceğin liderleri olmaları için yeniden yapılandırdığımız tüm gelişim programlarımızı düzenli olarak hayata geçiriyoruz.

Sektörün teknolojik beklentilerini cevaplandırmak amacıyla; tüm çalışan ve yöneticilerimizi müşteri odaklı, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmeleri konusunda destekliyor ve ortaya çıkan fikirleri AR-GE çalışmalarımız kapsamında değerlendiriyoruz.

6. Performans ve Yetenek Yönetimi

Kale Endüstri Holding Performans Yönetim Sistemi, şirket hedeflerimiz ile çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlamayı amaçlayan sistematik bir süreç. Bu süreci, çalışanlarımızın şu anda yapmakta oldukları işi daha iyi yapabilmeleri için mevcut yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve ileride üstlenecekleri pozisyonlar için gerekli yetkinliklerin kazandırılması amacıyla yürütüyoruz.

Tüm çalışanlarımıza yönelik belirli periyotlarda yaptığımız sistematik performans görüşmelerine dayanan bu uygulamada, öncelikle çalışanın bir önceki yıl belirlenmiş hedefleri çerçevesinde gösterdiği performansı değerlendiriyor, gelecek yıl için hedefleri ve gelişim alanlarını belirliyoruz  Bu görüşmelerde bireylerin ve süreçlerin sürekli iyileştirme temel prensibi içinde gelişimlerini esas alıyoruz. Bu görüşmeler, çalışan ve yöneticinin beklentilerini karşılıklı olarak ortaya koyarak, çalışanın kapasite ve performansına dönük geri bildirimlerin sunulduğu ve her kademede gelişim sağlayan önemli bir zemin oluşturuyor.