İK Politikası

Kale Endüstri Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğü; son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde her alanda yaşanan değişimler doğrultusunda, değişime yönelik uygulamaları hayata geçirmeye öncülük etmek ve bu konuda Holding şirketlerinin kültür ve vizyonuna uygun yeni araçlar ve süreçler oluşturmak misyonuyla çalışır.

Kale Endüstri Holding çalışanları Kale değerler zincirinin tam ortasında yer alır ve bu nedenle stratejik ve önemli bir pozisyona sahiptir.

Bu bağlamda, grubun başarısına katkı sağlayan Kale Endüstri Holding İK Departmanı’ndaki her bir çalışan, aşağıdaki amaçları yerine getirmek için insan kaynakları araçları ve süreçlerini geliştirirler:

  • Her türlü ayrımcılıktan uzak ve “Doğru işe doğru eleman” prensibi doğrultusunda; potansiyel yetenekleri Kale Endüstri Holding organizasyonuna çekmek,
  • İşyerinde çalışanlar arasındaki huzurunu koruyarak, çalışan motivasyonunu en üst düzeyde desteklemek ve bu çerçevede kurumsal bağlılık ve ait olma hissini geliştirmek,
  • Performansı geliştirmek için hedef odaklı etkin yönetimi ve yenilikçilik becerisini teşvik etmek,
  • Deneyim farklılıklarını optimize etmek ve değişime uyumu desteklemek,
  • Yerel iş pazarlarında Kale Endüstri Holding’in adil rekabet gücünü artırmak, 
  • Firmanın ve çalışanlarının gelişim ihtiyacı için alternatif yetenek programlarıyla genç ve dinamik potansiyelleri teşvik etmek,
  • Kale Endüstri Holding değerlerini ve her şeyden önce etik davranışı desteklemek.